Dr Shuang Gao PhD

Lecturer English

  Teaching

  Modules for 2022-23

  ANALYSING DISCOURSE

  Module code: ENGL307

  Role: Teaching

  ANALYSING DISCOURSE 2

  Module code: ENGL370

  Role: Teaching

  Attitudes to English

  Module code: ENGL106

  Role: Module Co-ordinator

  English Language in Context

  Module code: ENGL116

  Role: Teaching

  Introduction to Language Study

  Module code: ENGL107

  Role: Teaching

  LANGUAGE AND GLOBALIZATION 2

  Module code: ENGL410

  Role: Module Co-ordinator

  Language and Globalization

  Module code: ENGL430

  Role: Module Co-ordinator

  Language and Globalization

  Module code: ENGL430

  Role: Teaching

  Language and Identity

  Module code: ENGL697

  Role: Teaching

  Multilingualism in Society

  Module code: ENGL279

  Role: Module Co-ordinator