Photo of Dr Magdalena Matczak

Dr Magdalena Matczak PhD

Marie Skłodowska-Curie Research Fellow Archaeology, Classics and Egyptology

Publications

2018

Medical therapeutics and the place of healing in early medieval Culmen in Poland (Journal article)

Medical therapeutics and the place of healing in early medieval Culmen in Poland (2018). World Archaeology. doi:10.1080/00438243.2018.1516565

DOI: 10.1080/00438243.2018.1516565

2017

Dealing with difference: using the osteobiographies of a woman with leprosy and a woman with gigantism from medieval Poland to identify practices of care (Chapter)

Matczak, M. D., & Kozlowski, T. (2017). Dealing with difference: using the osteobiographies of a woman with leprosy and a woman with gigantism from medieval Poland to identify practices of care. In L. Tilley, & A. Schrenk (Eds.), New Developments in the Bioarchaeology of Care: Further Case Studies and Extended Theory (pp. 125-151). New York: Springer.

2016

Tożsamość upamiętniona w przedstawieniach świętych. Przykład wczesnochrześcijańskich mozaik w Rotundzie w Salonikach w Grecji. [Commemorated Identity in the Saints’ Images. The Case of the Early Christian Mosaics From the Rotunda in Thessaloniki, Greece] (Journal article)

Matczak, M. D. (2016). Tożsamość upamiętniona w przedstawieniach świętych. Przykład wczesnochrześcijańskich mozaik w Rotundzie w Salonikach w Grecji. [Commemorated Identity in the Saints’ Images. The Case of the Early Christian Mosaics From the Rotunda in Thessaloniki, Greece]. Folia Praehistorica Posnaniensia, 21, 313-338.

Zmiany patologiczne i konstrukcje grobowe jako wyznaczniki statusu społecznego we wczesnośredniowiecznym Culmine. [Pathological lesions and funerary constructions as indicators of social status in early medieval Culmine] (Chapter)

Matczak, M. D. (2016). Zmiany patologiczne i konstrukcje grobowe jako wyznaczniki statusu społecznego we wczesnośredniowiecznym Culmine. [Pathological lesions and funerary constructions as indicators of social status in early medieval Culmine]. In D. Błaszczyk, & D. Stępniewska (Eds.), Pochówki w grobach komorowych na ziemiach polskich w okresie wczesnego średniowiecza (pp. 122-129). Warszawa: Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego.

2015

Rozważania nad emocjami w perspektywie archeo- i paleopatologicznej na przykładzie wczesnośredniowiecznego Kałdusa. [Emotions in the Perspective of Archaeology and Paleopathology. The Case from Early Medieval Kaldus] (Chapter)

Matczak, M. D. (2015). Rozważania nad emocjami w perspektywie archeo- i paleopatologicznej na przykładzie wczesnośredniowiecznego Kałdusa. [Emotions in the Perspective of Archaeology and Paleopathology. The Case from Early Medieval Kaldus]. In A. Buczyło, J. Możdżeń, & A. Mutrynowska (Eds.), Emocje w życiu mieszkańców miast na przestrzeni dziejów (pp. 87-99). Toruń: Towarzystwo Naukowe wToruniu.

Strach i lęk jako kategorie badawcze w archeologii (Journal article)

Matczak, M. D., Wołoszyn, J., & Kozłowski, T. (2015). Strach i lęk jako kategorie badawcze w archeologii. Przegląd Historyczny, 106(4), 633-656.

2014

Tak zwane pochówki antywampiryczne a zagadnienie zmian patologicznych. Próba reinterpretacji. [So-called Anti-vampire Burials and Paleopathological Lesions ‒ A Reinterpretation] (Chapter)

Matczak, M. D. (2014). Tak zwane pochówki antywampiryczne a zagadnienie zmian patologicznych. Próba reinterpretacji. [So-called Anti-vampire Burials and Paleopathological Lesions ‒ A Reinterpretation]. In J. Wrzesiński, & W. Dzieduszycki (Eds.), Królowie i biskupi, rycerze i chłopi – identyfikacja zmarłych (Vol. 16, pp. 437-457). Poznań: SNAP.

2013

Archeologia ciała. [Archaeology of the Body] (Journal article)

Matczak, M. D. (2013). Archeologia ciała. [Archaeology of the Body]. Przegląd Archeologiczny, 61, 51-76.

2012

Niepełnosprawność jako problem we współczesnej archeologii. [Disability as a Problem in Contemporary Archaeology] (Chapter)

Matczak, M. D. (2012). Niepełnosprawność jako problem we współczesnej archeologii. [Disability as a Problem in Contemporary Archaeology]. In W. Dzieduszycki, & J. Wrzesiński (Eds.), Obcy (Vol. 14, pp. 255-268). Poznań: SNAP.

Postkolonialny charakter archeologii greckiej. Przypadek marmurów partenońskich. [Postcolonial Character of Antique Greek Archaeology. The Case of Parthenon Marbles] (Chapter)

Matczak, M. D. (2012). Postkolonialny charakter archeologii greckiej. Przypadek marmurów partenońskich. [Postcolonial Character of Antique Greek Archaeology. The Case of Parthenon Marbles]. In E. Widawska, & K. Kowal (Eds.), Wielowymiarowość i Perspektywy Nauki za Progiem XXI Wieku. Część II, V: Sztuka w Wymiarze Estetycznym, Społecznym i Politycznym (pp. 33-48). Częstochowa: Akademia im. Jana Długosza w Czestochowie.

Przeszłość społeczna. [The Social Past] (Chapter)

Matczak, M. D. (2012). Przeszłość społeczna. [The Social Past]. In K. Kajda, & D. Kobiałka (Eds.), Myśl, Percepcja i Ekspresja (pp. 21-42). Poznań: KNSA IP.

2011

Osteobiografie – biografie odczytane z kości. [Osteobiography – Reading Biographies from Bones] (Chapter)

Matczak, M. D. (2011). Osteobiografie – biografie odczytane z kości. [Osteobiography – Reading Biographies from Bones]. In M. Kania, & D. Kobiałka (Eds.), Biografie żywiołów. Kulturowy wymiar świata (pp. 72-87). Poznań: KNSA IP.

2010

What about the Body? Czyli przygody ciał świętych – analiza wizerunków świętych z Rotundy w Salonikach (Grecja) z V wieku. [What about the Body? Adventures of Saints' Bodies - Analysis of Images of Saints from Rotunda, Thessaloniki, Greece] (Chapter)

Matczak, M. D. (2010). What about the Body? Czyli przygody ciał świętych – analiza wizerunków świętych z Rotundy w Salonikach (Grecja) z V wieku. [What about the Body? Adventures of Saints' Bodies - Analysis of Images of Saints from Rotunda, Thessaloniki, Greece]. In Ł. Ciesielski, & L. Gardeła (Eds.), Na marginesie. W kręgu tematów pomijanych (pp. 91-124). Poznań: KNSA IP.

2008

Homo res sacra res homini – Człowiek jest rzeczą świętą dla człowieka (Seneka). Rzecz o kulcie świętych i relikwii. [Homo Res Sacra Res Homini (Seneca). The Cult of Saints' Relics] (Chapter)

Matczak, M. D. (2008). Homo res sacra res homini – Człowiek jest rzeczą świętą dla człowieka (Seneka). Rzecz o kulcie świętych i relikwii. [Homo Res Sacra Res Homini (Seneca). The Cult of Saints' Relics]. In O. Tarczyńska (Ed.), Oblicza śmierci. Perspektywy badawcze (pp. 127-135). Poznań: KNSA IP.
Untitled Document