Photo of Dr Magdalena Matczak

Dr Magdalena Matczak PhD

Marie Skłodowska-Curie Research Fellow Archaeology, Classics and Egyptology

Publications

2018

Medical therapeutics and the place of healing in early medieval Culmen in Poland (Journal article)

Matczak, M. D., & Chudziak, W. (2018). Medical therapeutics and the place of healing in early medieval Culmen in Poland. World Archaeology, 50(3), 434-460. doi:10.1080/00438243.2018.1516565

DOI: 10.1080/00438243.2018.1516565

2017

Dealing with Difference: Using the Osteobiographies of a Woman with Leprosy and a Woman with Gigantism from Medieval Poland to Identify Practices of Care (Chapter)

Matczak, M. D., & Kozłowski, T. (2017). Dealing with Difference: Using the Osteobiographies of a Woman with Leprosy and a Woman with Gigantism from Medieval Poland to Identify Practices of Care. In New Developments in the Bioarchaeology of Care (pp. 125-151). Springer International Publishing. doi:10.1007/978-3-319-39901-0_7

DOI: 10.1007/978-3-319-39901-0_7

2016

Tożsamość upamiętniona w przedstawieniach świętych. Przykład wczesnochrześcijańskich mozaik w Rotundzie w Salonikach w Grecji. [Commemorated Identity in the Saints’ Images. The Case of the Early Christian Mosaics From the Rotunda in Thessaloniki, Greece] (Journal article)

Matczak, M. D. (2016). Tożsamość upamiętniona w przedstawieniach świętych. Przykład wczesnochrześcijańskich mozaik w Rotundzie w Salonikach w Grecji. [Commemorated Identity in the Saints’ Images. The Case of the Early Christian Mosaics From the Rotunda in Thessaloniki, Greece]. Folia Praehistorica Posnaniensia, 21, 313-338.

Zmiany patologiczne i konstrukcje grobowe jako wyznaczniki statusu społecznego we wczesnośredniowiecznym Culmine. [Pathological lesions and funerary constructions as indicators of social status in early medieval Culmine] (Chapter)

Matczak, M. D. (2016). Zmiany patologiczne i konstrukcje grobowe jako wyznaczniki statusu społecznego we wczesnośredniowiecznym Culmine. [Pathological lesions and funerary constructions as indicators of social status in early medieval Culmine]. In D. Błaszczyk, & D. Stępniewska (Eds.), Pochówki w grobach komorowych na ziemiach polskich w okresie wczesnego średniowiecza (pp. 122-129). Warszawa: Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego.

2015

Rozważania nad emocjami w perspektywie archeo- i paleopatologicznej na przykładzie wczesnośredniowiecznego Kałdusa. [Emotions in the Perspective of Archaeology and Paleopathology. The Case from Early Medieval Kaldus] (Chapter)

Matczak, M. D. (2015). Rozważania nad emocjami w perspektywie archeo- i paleopatologicznej na przykładzie wczesnośredniowiecznego Kałdusa. [Emotions in the Perspective of Archaeology and Paleopathology. The Case from Early Medieval Kaldus]. In A. Buczyło, J. Możdżeń, & A. Mutrynowska (Eds.), Emocje w życiu mieszkańców miast na przestrzeni dziejów (pp. 87-99). Toruń: Towarzystwo Naukowe wToruniu.

Strach i lęk jako kategorie badawcze w archeologii (Journal article)

Matczak, M. D., Wołoszyn, J., & Kozłowski, T. (2015). Strach i lęk jako kategorie badawcze w archeologii. Przegląd Historyczny, 106(4), 633-656.

2014

Tak zwane pochówki antywampiryczne a zagadnienie zmian patologicznych. Próba reinterpretacji. [So-called Anti-vampire Burials and Paleopathological Lesions ‒ A Reinterpretation] (Chapter)

Matczak, M. D. (2014). Tak zwane pochówki antywampiryczne a zagadnienie zmian patologicznych. Próba reinterpretacji. [So-called Anti-vampire Burials and Paleopathological Lesions ‒ A Reinterpretation]. In J. Wrzesiński, & W. Dzieduszycki (Eds.), Królowie i biskupi, rycerze i chłopi – identyfikacja zmarłych (Vol. 16, pp. 437-457). Poznań: SNAP.

2013

Archeologia ciała. [Archaeology of the Body] (Journal article)

Matczak, M. D. (2013). Archeologia ciała. [Archaeology of the Body]. Przegląd Archeologiczny, 61, 51-76.

2012

Niepełnosprawność jako problem we współczesnej archeologii. [Disability as a Problem in Contemporary Archaeology] (Chapter)

Matczak, M. D. (2012). Niepełnosprawność jako problem we współczesnej archeologii. [Disability as a Problem in Contemporary Archaeology]. In W. Dzieduszycki, & J. Wrzesiński (Eds.), Obcy (Vol. 14, pp. 255-268). Poznań: SNAP.

Postkolonialny charakter archeologii greckiej. Przypadek marmurów partenońskich. [Postcolonial Character of Antique Greek Archaeology. The Case of Parthenon Marbles] (Chapter)

Matczak, M. D. (2012). Postkolonialny charakter archeologii greckiej. Przypadek marmurów partenońskich. [Postcolonial Character of Antique Greek Archaeology. The Case of Parthenon Marbles]. In E. Widawska, & K. Kowal (Eds.), Wielowymiarowość i Perspektywy Nauki za Progiem XXI Wieku. Część II, V: Sztuka w Wymiarze Estetycznym, Społecznym i Politycznym (pp. 33-48). Częstochowa: Akademia im. Jana Długosza w Czestochowie.

Przeszłość społeczna. [The Social Past] (Chapter)

Matczak, M. D. (2012). Przeszłość społeczna. [The Social Past]. In K. Kajda, & D. Kobiałka (Eds.), Myśl, Percepcja i Ekspresja (pp. 21-42). Poznań: KNSA IP.

2011

Osteobiografie – biografie odczytane z kości. [Osteobiography – Reading Biographies from Bones] (Chapter)

Matczak, M. D. (2011). Osteobiografie – biografie odczytane z kości. [Osteobiography – Reading Biographies from Bones]. In M. Kania, & D. Kobiałka (Eds.), Biografie żywiołów. Kulturowy wymiar świata (pp. 72-87). Poznań: KNSA IP.

2010

What about the Body? Czyli przygody ciał świętych – analiza wizerunków świętych z Rotundy w Salonikach (Grecja) z V wieku. [What about the Body? Adventures of Saints' Bodies - Analysis of Images of Saints from Rotunda, Thessaloniki, Greece] (Chapter)

Matczak, M. D. (2010). What about the Body? Czyli przygody ciał świętych – analiza wizerunków świętych z Rotundy w Salonikach (Grecja) z V wieku. [What about the Body? Adventures of Saints' Bodies - Analysis of Images of Saints from Rotunda, Thessaloniki, Greece]. In Ł. Ciesielski, & L. Gardeła (Eds.), Na marginesie. W kręgu tematów pomijanych (pp. 91-124). Poznań: KNSA IP.

2008

Homo res sacra res homini – Człowiek jest rzeczą świętą dla człowieka (Seneka). Rzecz o kulcie świętych i relikwii. [Homo Res Sacra Res Homini (Seneca). The Cult of Saints' Relics] (Chapter)

Matczak, M. D. (2008). Homo res sacra res homini – Człowiek jest rzeczą świętą dla człowieka (Seneka). Rzecz o kulcie świętych i relikwii. [Homo Res Sacra Res Homini (Seneca). The Cult of Saints' Relics]. In O. Tarczyńska (Ed.), Oblicza śmierci. Perspektywy badawcze (pp. 127-135). Poznań: KNSA IP.